भरतपुरकी मेयर दाहालले कृषि मन्त्रीलाई भनिन्- तरकारीको आयात रोकिदिनु, बजार हामी बनाउँछौं