प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि के-के सुझाव दिए नेताहरूले?

अक्षर काका

अक्षर काका

काठमाडौं, जेठ १४