प्रधानमन्त्री ज्यू, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुस्!