जन्मदिनको शुभकामना छोराः ठूलो होइन, असल मानिस बन्नू

वेद जोशी

पुस १८