सप्तरीमा हात्तीको वितण्डा, स्थानीय भागाभाग
विनोद सापकोटा सप्तरी, कात्तिक १७