भक्तपुरमा घरैजस्तो शौचालय

अनुषा अधिकारी

भक्तपुर, कात्तिक २७