सताक्षीधाम र दोमुखामा पर्यटकका लागि एक करोड ७० लाखको योजना
विनोद सापकोटा दोमुखा, पुस १९