रोकियो तार काट्ने काम, व्यवस्थापन गर्न कम्पनीहरूलाई तीन महिना म्याद
समिक्षा अधिकारी काठमाडाैं, माघ १९