वीर, पाटन र टिचिङ अस्पताललाई हाम्रो प्रश्न- कोरोना उपचारमा तयारी के छ?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, माघ २१