ललितपुर महानगरले थाल्यो मास्क बनाउन, दस रूपैयाँमा पाइने
समिक्षा अधिकारी ललितपुर, फागुन २८