'हामीहरू भित्र छौं, उनीहरू बाहिर भोकभोकै छन्'

अनुषा अधिकारी

काठमाडौं, चैत १३