कोही एम्बुलेन्स बिरामीलाई टार्ने, कोही धमाधम यात्रु ओसार्ने