मेयरको आदेशमा राजमार्गका हरिया रुख ढले
विनोद सापकोटा झापा, वैशाख ९