पठाओका सह-संस्थापकको हत्याकाण्डमा उनकै निजी सहयोगी पक्राउ