स्थानीय रक्सीलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउन ज्ञापनपत्र
सेतोपाटी खोटाङ, साउन १७