चितवन प्रहरीको गेटै अगाडि कुटी-कुटी हत्या प्रहरीले थाहै नपाएको कि, नपाए झैं गरेको? 
राजेश घिमिरे भरतपुर, साउन १७