तीन दिनसम्म काठमाडौंमा ट्याम्पो चलाएका थिए संक्रमित चालकले
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, साउन १८