कोरोना परीक्षणका लागि अनलाइनबाट शुल्क भुक्तानी गर्दा ३ हजार ८ सय रूपैयाँ मात्र लाग्ने
रासस काठमाडौं, साउन २३