रूसले घोषणा गरेको कोरोना खोपमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण हुनै बाँकी