तीन कारणले उच्च जोखिममा छन् कोरोना संक्रमित ट्रम्प