'सर्वोच्चले सप्तपाताल जोगाइदिएको नजिर छ, कमलपोखरीमा पनि त्यही आश गरेका छौं'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ ७