काठमाडौंको चार आना जग्गा बेचेर गएको टर्कीमा आफू नै बेचिएपछि...
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १३