नेपालकै पहिलो महिला एरोस्पेस इञ्जिनियर सुनिरा
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ २८