मनसुन सुरू भएको संकेत गर्ने काठमाडौं जात्रा
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार २