सिरालियोनको संसदले हटायो मृत्युदण्डको व्यवस्था
एजेन्सी फ्रिटाउन, साउन १०