'बाँच्ने-नबाँच्ने निधारमा लेखेको हुन्छ, उपचार गराइरहन्छु' सुस्मा कोइराला अस्पतालमा बालबालिका जलन उपचार वार्ड
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ १५