महाभारतका भिमसेनलाई किन मानिन्छ व्यापारका देउता?
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ १६