'पख भाइ पख भन्दाभन्दै बच्चा ढलमा खस्यो, एक सेकेन्डमै कता हरायो कता!'
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज ६