जहाज अवतरण गर्दा अपनाइने ‘फोर्स ल्याण्डिङ’ के हो, कसरी गरिन्छ?
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, असोज ११