सल्यानमा शिक्षक-विद्यार्थी मिलेर बनाए बाटो, नाम राखे- ‘स्वर्ग जाने बाटो’