पोखराका सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भाडामा लगाउँदै राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था