आम्दा अस्पतालले लिन्छ सामान्य सुत्केरी गराएको १० हजार, टेर्दैन सरकारको नीति

आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न आम्दा अस्पतालको अटेरी

भगवती पाण्डे

बुटवल, असार १३