१० रूपैयाँमा एक जार पानी पाइने 'पँधेरो' (भिडिओ)

सुसन चौधरी

काठमाडौं, साउन १२