प्रतिबन्धित एपद्वारा सट्टेबाजी खेल खेल्ने र खेलाउने ४ जना पक्राउ