दुई बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा कसरी पुग्यो व्यक्तिका नाममा?

भगवती पाण्डे

बुटवल, माघ ८