ठगीधन्दाको फैलिँदो जालो

राजु अधिकारी

विराटनगर, माघ १३