उनलाई बाँच्न लेखेको रैछ…

एजेन्सी

दमास्कस, माघ २५