पञ्जाबबाट भागेका अमृतपाल सिंह नेपाली अध्यागमनको निगरानीमा

प्रहरी पनि अलर्ट

युनिक श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत १३