चार साथी मिलेर गर्थे काठमाडौंमा खैरो हेरोइनको कारोबार

सरिशा अछामी

सरिशा अछामी

काठमाडौं, जेठ १४