रुपन्देहीमा एक लाख पुरस्कार राशीको खुला हाफ म्याराथन हुने