अक्सनमा नबिकेका रजत पाटीदार, जसको शतकले बैंग्लोर फाइनल नजिक