नेपालविरूद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न आएका मरिससका चार खेलाडीलाई कोरोना