५६ तेक्वान्दो खेलाडीले पाए २ हजार २ सय बराबरको राहत