'खेलाडी र प्रशिक्षकले जस्तै सहेर चुप बस्नु पर्ने हो?'
रघुराज वन्त काठमाडौं, साउन ३